5. Hints bij het gebruik van poppen in het ziekenhuis

Hoe pak je de kennismaking met poppen het beste aan?

Poppen zijn over het algemeen geliefd bij kinderen maar je kan niet zomaar aannemen dat kinderen in een hospitaalomgeving weten dat poppen geen echte wezens zijn. We moeten dus steeds voorzichtig zijn wanneer we de ziekenhuiskamer komen binnenstappen met een pop. Handig is het om bijvoorbeeld de pop(pen) in een tas of zak te dragen waar hun vriendelijk kopje uitsteekt. Voor kinderen die nog helemaal niet vertrouwd zijn met poppen kan men best starten met vingerpopjes en geleidelijk aan evolueren naar grotere poppen waarbij men steeds de reacties van de kinderen erop in het oog houdt. Hanteer de pop op speelse wijze, werk op dezelfde gezichtshoogte van de kinderen en laat de kinderen langzaam en geleidelijk aan kennismaken met de poppen. Poppen zijn maar een effectief en efficiënt hulpmiddel mits de aanwending ervan grondig wordt voorbereid. Volgende vragen, wenken en raadgevingen worden daartoe best in acht genomen:

 

  • Heb je ervaring als therapeut en weet je genoeg af van therapeutische toepassingen en speltechnieken?
  • Verwerf kennis en inzicht in relaxatietechnieken, samenwerkingstactiek en ademhalingstechnieken.
  • Het is nuttig enig zicht te hebben op leeftijdsgebonden vrees- en angstgevoelens.
  • Beschik je over de nodige medische en psychosociale informatie die nodig is om het kind voor te bereiden?
  • Observeer en noteer de reacties van de kinderen wanneer ze bij de dokter zijn en/of naar de behandelingskamer of het operatiekwartier vertrekken.
  • Maak kennis met de medische staf waarmee het kind zal te maken krijgen.
  • Zorg dat je te weten komt wie, wat, waar en wanneer zal doen en het effect dat het zal betekenen voor het kind.
  • Gebruik steeds een begrijpbare taal voor het kind.
  • Zorg ervoor dat de acties die je onderneemt herkenbaar zijn voor het kind.

 

 

Het type poppen dat het best gebruikt kan worden in het ziekenhuis is de handschoenpop. Handschoenpoppen hebben een beweegbare mond, zijn expressief en beschikken over ledematen. Heel belangrijk is het te voelen of de pop goed past op de hand en ze stevig vast zit. Breekbare poppen of poppen van hard materiaal zijn minder geschikt omdat ze kinderen pijn zouden kunnen doen. Het is goed over verschillende expressieve poppen te beschikken. Kies de poppen steeds in functie van het doel dat je ermee wil bereiken. En tenslotte… kinderen geven over het algemeen de voorkeur aan dierenpoppen. Poppen helpen kinderen hun leed, ziekte en verdriet onder woorden te brengen en daardoor zichzelf en hun evenwicht terug te vinden. Ze maken daardoor de weg vrij om met hun gevoelens om te gaan en hen te delen met anderen. Poppen kunnen de situatie van een zieke moeder, het verlies van een geliefd huisdier of de gevolgen van een ernstig ongeval beter bespreekbaar maken en het verwerkingsproces ervan bevorderen. Ze helpen kinderen de hindernissen te nemen die een rem zijn op hun zelfexpressie en ontplooiing. Ze maken onderwerpen als angst voor hospitalisatie, verminking en zelfs doodgaan toegankelijk. Groepstherapeutische sessies om pijn te kunnen (ver)dragen en pijngevoelens te uiten en uit te wisselen worden met succes toegepast.